Odjel za lingvistiku
Obilježavanje dana litavskog jezika

Obilježavanje dana litavskog jezika

Poštovani kolege, poštovane kolegice,

u srijedu, 25. travnja 2018. godine, u 14:30 sati u dvorani za poslijediplomske studije u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar) održat će se

Dan litavskog jezika / Lingvistička srida posvećena litavskome jeziku

Cilj susreta je upoznati studente i sve zainteresirane s litavskim, malim europskim jezikom iznimno važnim za razumijevanje pretpovijesti svih slavenskih jezika.
U prvom dijelu izlaganja predstavit će se Republika Litva i litavski jezik iz povijesne i sociolingvističke perspektive uz osnovni društveni i politički kontekst. Nakon toga govorit će se o najvažnijim jezičnim obilježjima litavskoga jezika i njegovoj važnosti za poredbenopovijesna istraživanja, posebno za rekonstrukciju praslavenskoga jezika te slavensku, a samim time i hrvatsku etimologiju. Susret se održava u suradnji s Uredom Veleposlanstva Republike Litve u Zagrebu povodom stote obljetnice uspostave državnosti Republike Litve.

Izlagači su:

Pavao Krmpotić. Diplomirao opću lingvistiku, kroatistiku i zapadnu slavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon studija u više navrata boravio u Vilniusu (Litva) i Rigi (Latvija) učeći litavski i latvijski jezik. Suradnik na prvom svesku Etimološkog rječnika hrvatskoga jezika (2016.). Trenutno završava poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Rijeci i radi kao asistent na projektu Općeslavenski lingvistički atlas akademika Ranka Matasovića na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Renata Pelenokaitė. Završila je preddiplomski studij litavske filologije i hrvatskoga jezika na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Vilniusu (Litva). Nakon toga dolazi na diplomski studij na Filozofski fakultet u Zagrebu gdje diplomira kroatistiku. Tijekom preddiplomskoga studija u više navrata boravila je u Zagrebu, a zimski semestar a.g. 2009./2010. studira na Odsjeku za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta u Pečuhu (Mađarska) u sklopu programa Erasmus. Od sredine 2013. radi kao pomoćnica voditelja Ureda veleposlanstva Republike Litve u Zagrebu.

Veselimo se Vašem dolasku!

Uz srdačne pozdrave,

Odjel za lingvistiku

Zadarska lingvistička srida
Pročitaj više
Obilježavanje dana litavskog jezika
Otkazana Lingvistička srida, 4. travnja 2018.

Otkazana Lingvistička srida, 4. travnja 2018.

Poštovani kolege, poštovane kolegice,

žao nam je što vas moramo obavijestiti da se zbog bolesti predavačice mora otkazati Lingvistička srida najavljena za danas, 4. travnja 2018. godine u 15:30 sati.
Naknadno ćemo vas obavijestiti o eventualnom novom terminu za predavanje dr. sc. Nataše Šprljan (Centar za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru) pod naslovom "Čakavska i štokavska obilježja govora zadarske okolice".

Odjel za lingvistiku

Zadarska lingvistička srida
Pročitaj više
Otkazana Lingvistička srida, 4. travnja 2018.