Odjel za lingvistiku

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studenta dvopredmetnog diplomskog studija lingvistike Dina Ivice, na temu "Vjerodostojnost komunikacije putem mobilnih uređaja, društvenih mreža i digitalnih tehnologija" održat će se u četvrtak, 21.03.2024. godine, u 12:00 sati, na Starom kampusu u prostoriji SK-121.

Za članove povjerenstva imenovani su: Izv. prof. dr. sc. Marco Angster - voditelj, prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav - članica, te izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić - članica.