Odjel za lingvistiku

Obrana diplomskog rada

Dana 10. rujna u 10h u učionici 1.3. na Relji, održati će se obrana diplomskog rada studentice Natali Končurat pod nazivom: Koncept identiteta u lingvistici i u srodnim disciplinama: teorijska razmatranja."