Odjel za lingvistiku

Obavijesti za studente

RASPORED

RASPORED

Objavljen je raspored predavanja na Odjelu za lingvistiku za zimski semestar 2012./13.
Raspored za cijelo sveučilište dostupan je ovdje.
Pročitaj više
RASPORED
UPIS IZBORNIH PREDMETA ZA STUDENTE S DRUGIH ODJELA

UPIS IZBORNIH PREDMETA ZA STUDENTE S DRUGIH ODJELA

Studenti s drugih odjela mogu upisati izborne predmete s Odjela lingvistike u razdoblju od 15. do 22. listopada u tajništvu (Obala kralja Petra Krešimira IV, 2, podrum). Radno vrijeme tajništva sa studentima u listopadu je:

ponedjelja, srijeda i petak: od 9 do 12 i 13 do 15:30

utorak i četvrtak: od 9 do 12.


Upis se može napraviti i e-mailom na lingvistika(at)unizd.hr, na kojeg će student/ica dobiti odgovor. U slučaju da nije dobio/la odgovor, znači da e-mail nije zaprimljen, pa dođite u tajništvo na upis. U e-mailu je potrebno navesti ime, prezime, naziv predmeta i JMBAG studenta/ice. Dvopredmetni studenti trebaju navesti i na kojem studiju će predmet upisati.
Pročitaj više
UPIS IZBORNIH PREDMETA ZA STUDENTE S DRUGIH ODJELA
UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA

UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA

Studenti koji su položili sve ispite i ostvarili sve propisano studijskim programom mogu doći na upis u tajništvo. Za studente koji nisu položili sve ispite i/ili ostvarili sve propisano studijskim programom, naknadno će biti stavljena obavijest o početku upisa u višu godinu.
Pročitaj više
UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA
UPISI U PRVU GODINU

UPISI U PRVU GODINU

Objavljen je natječaj za upis na jednopredmetni diplomski studij Lingvistike. Natječaj i obrasci za prijave nalaze se ovdje. Zajedno s prijavom i potrebnim dokumentima potrebno je u tajništvo predati i motivacijsko pismo.

Prijave se primaju u tajništvu do 5. 10. (preporučene pošiljka prema uvjetima u Natječaju)

Intervjui s pristupnicima će početi u srijedu 10. 10. prema rasporedu koji će biti 9. 10. (poslije podne) objavljen na webu.

Privremena rang lista će biti objavljena 11. 10. Upis pristupnika koji ostvare pravo na upis vršit će se od 15. do 17. 10. u tajništvu Odjela za lingvistiku. Studenti koji pored Lingvistike upisuju jedan dvopredmetni studij, na upis dolaze najprije u tajništvo Odjela za lingvistiku.
Pročitaj više
UPISI U PRVU GODINU
First2122232425262830